ARCHIV - Areál VM TRANS Rohozec u Žehušic, okres Kutná Hora 20200134DD

Prodej bývalého areálu spediční společnosti VM TRANS, s.r.o. Celková plocha pozemků je 18.166 m2.

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211122460/6800
Vyvolávací cena
11.362.000 Kč
Aukční jistota
1.500.000 Kč
Termín konání
22.10.2020 v 10:00:00
Konec aukce
22.10.2020 v 11:00:00
Odhadní cena
17.480.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
12.10.2020 v 15:00
Místo konání prohlídky
Rohozec 127, Rohozec

Lokalita

Rohozec 127, Rohozec

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
22.10.2020 11:00:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
22.10.2020 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Areál VM TRANS Rohozec u Žehušic, okres Kutná Hora:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s.

Termín E-aukce:
Zahájení: 22.10.2020 10:00 Ukončení: 22.10.2020 11:00

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem e-aukce je soubor věcí nemovitých:

 

     - pozemek p.č. St. 182,  evidovaná výměra 563 m2, zastavěná plocha a nádvoří

               Na pozemku stojí stavba: Rohozec, č.p. 127, tech.vyb

     - pozemek p.č. 1027/13, evidovaná výměra 9152 m2, orná půda, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

     - pozemek p.č. 1069, evidovaná výměra 1791 m2, orná půda, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

     - pozemek p.č. 1070, evidovaná výměra 2208 m2, orná půda, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

     - pozemek p.č. 1081/7, evidovaná výměra 3217 m2, orná půda, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

     - pozemek p.č. 1081/10, evidovaná výměra 1235 m2, orná půda, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

a

     - stavba Rohozec, č.p. 127, způsobe užití tech.vyb., stavba stojí na parcele St. 182

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Kutná Hora, pro obec Rohozec a k.ú. Rohozec u Žehušic, na LV č. 10013.Odhad ceny předmětu E-aukce: 17.480.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Vladimírem Pauerem, znalecký posudek číslo 3146-1.4/20 ze dne 27.2.2020.

Nejnižší podání: 11.362.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Aukční jistota: 1.500.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!