ARCHIV - Pozemek Újezd u Brna 20200607DD

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211122815/6800
Vyvolávací cena
1.316.000 Kč
Aukční jistota
300.000 Kč
Termín konání
22.10.2020 v 11:15:00
Konec aukce
22.10.2020 ve 12:15:00
Odhadní cena
0 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
16.10.2020 ve 13:00
Místo konání prohlídky
, Újezd u Brna

Lokalita

, Újezd u Brna

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
22.10.2020 12:15:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
22.10.2020 11:15:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Pozemek Újezd u Brna:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Bohuslav Navrátil

Termín E-aukce:
Zahájení: 22.10.2020 11:15 Ukončení: 22.10.2020 12:15

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem e-aukce je věc nemovitá:

- pozemek p.č. 4935 – orná půda, evidovaná výměra  1317 m2, způsob ochrany – ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně, zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, pro obec a k.ú. Újezd u Brna, na LV č. 3223.

 Odhad ceny předmětu E-aukce: 0,- Kč


Nejnižší podání: 1.316.000,- Kč
Minimální příhoz: 20.000,- Kč
Aukční jistota: 300.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:

Věcné břemeno (podle listiny) vodovodu a jeho ochranného pásma. Oprávnění pro Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí, Hlinky 487/35, Pisárky, 60300 Brno, RČ/IČO: 60552662. Povinnost k Parcela: 4422 pod zn. Z-16390/2015-703.

Věcné břemeno (podle listiny) vodovodu a jeho ochranného pásma. Oprávnění pro Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 60300 Brno, RČ/IČO: 46347275. Povinnost k Parcela: 4422 pod zn. Z-16390/2015-703.

 Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!