ARCHIV - Rodinný dům Mořina, okres Beroun 20200469DD

Budova RD  5+1 k rekonstrukci s pozemkem o celkové rozloze 3.038m2 situovaný v centru obce Mořina, okr. Beroun.

 

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211121660/6800
Vyvolávací cena
8.600.000 Kč
Aukční jistota
1.000.000 Kč
Termín konání
22.10.2020 v 10:30:00
Konec aukce
22.10.2020 v 11:30:00
Odhadní cena
0 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
9.10.2020 v 15:00
Místo konání prohlídky
Prohlídka se bude konat pouze po předchozím potvrzení. V případě zájmu o účast na prohlídce žádáme zájemce o písemné potvrzení účasti na e-mail jerabkova@prokonzulta.cz 3 dny předem. V případě neúčasti se prohlídka nebude konat.

Lokalita

, Mořina

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
22.10.2020 11:30:00.00licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
22.10.2020 10:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Rodinný dům Mořina, okres Beroun:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
První konkursní v.o.s.

Termín E-aukce:
Zahájení: 22.10.2020 10:30 Ukončení: 22.10.2020 11:30

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem elektronické aukce je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 4/2 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 219 m2, způsob ochrany chráněná krajinná oblast - II. - IV. zóna

     Součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav

     Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 4/2

- pozemek p. č. St. 4/3 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 182 m2, způsob ochrany chráněná krajinná oblast - II. - IV. zóna

     Součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav

     Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 4/3

- pozemek p. č. St. 4/4 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 270 m2, způsob ochrany chráněná krajinná oblast - II. - IV. zóna

     Součástí je stavba: Mořina, č.p. 24, jiná st.

     Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 4/4

- pozemek p. č. 1011– ostatní plocha, evidovaná výměra 2367 m2, způsob využití jiná plocha, způsob ochrany chráněná krajinná oblast - II. - IV. zóna

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Beroun, pro obec a k.ú. Mořina, na LV č. 391.

 

 Odhad ceny předmětu E-aukce: 0,- Kč


Nejnižší podání: 8.600.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Aukční jistota: 1.000.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!