Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Spoluvl. podíl 1/2 RD Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové 20200566DD

Forma prodeje
Aukce
Číslo účtu
4211126410/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
1.020.060 Kč
Vyvolávací cena
900.000 Kč
Minimální příhoz
10.000 Kč
Aukční jistota
100.000 Kč
Termín konání
22.10.2020 v 09:00:00
Konec aukce
22.10.2020 v 11:29:10
Odhadní cena
900.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
13.10.2020 ve 13:00
Místo konání prohlídky
Slovenského národního povstání 690, Chlumec nad Cidlinou

Lokalita

Slovenského národního povstání 690, Chlumec nad Cidlinou

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

777 948 131
Napište nám:
rychnovsky@prokonzulta.cz


Zprávy

Aukce byla ukončena
22.10.2020 11:31:26.06licitátor
E-aukce byla ukončena. Vítězem E-aukce se stal účastník 8948520, jehož nejvyšší podání činí/činilo 1.020.060 Kč.
22.10.2020 11:29:10.45licitátor
Podání účastníka 8948520 ve výši 1.020.060 Kč, bylo nejvyšší!
22.10.2020 11:28:10.45licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
22.10.2020 11:27:10.45licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
22.10.2020 11:24:10.45Účastník 8948520 učinil podání 1.020.060 Kč
22.10.2020 11:23:09.97Účastník 29430688 učinil podání 1.010.010 Kč
22.10.2020 11:22:34.11licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
22.10.2020 11:19:34.11Účastník 8948520 učinil podání 1.000.008 Kč
22.10.2020 11:17:28.68Účastník 29430688 učinil podání 990.000 Kč
22.10.2020 11:17:11.72licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
22.10.2020 11:14:11.72Účastník 8948520 učinil podání 980.000 Kč
22.10.2020 11:13:52.60Účastník 29430688 učinil podání 970.000 Kč
22.10.2020 11:13:42.97licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
22.10.2020 10:13:21.39licitátor
Na základě skutečnosti o omezeném přístupu k elektronickému dražebnímu systému prodlužuji aukci o 65 minut a po tuto dobu je možno činit podání.
22.10.2020 10:08:42.97licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
22.10.2020 10:05:42.97Účastník 8948520 učinil podání 960.000 Kč
22.10.2020 10:05:00.78Účastník 29430688 učinil podání 950.000 Kč
22.10.2020 10:04:16.44licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
22.10.2020 10:01:16.44Účastník 8948520 učinil podání 940.000 Kč
22.10.2020 10:00:51.33Účastník 29430688 učinil podání 930.000 Kč
22.10.2020 10:00:27.64licitátor
Do ukončení E-aukce zbývá 1 minuta.
22.10.2020 09:59:27.64licitátor
Do ukončení E-aukce zbývají 2 minuty.
22.10.2020 09:56:27.64Účastník 8948520 učinil podání 920.000 Kč
22.10.2020 09:54:06.12Účastník 48719720 učinil podání 910.000 Kč
22.10.2020 09:19:57.65Účastník 8948520 učinil podání 900.000 Kč
22.10.2020 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické aukci Spoluvl. podíl 1/2 RD Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové:

Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Vyhlašovatel:
Indra-Šebesta v.o.s.

Termín E-aukce:
Zahájení: 22.10.2020 09:00 Ukončení: 22.10.2020 10:00

Označení a specifikace předmětu E-aukce:

Předmětem elektronické aukce je id. 1/2 spoluvlastnického podílu souboru věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 1824 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 117 m2

              Součástí je stavba: Chlumec nad Cidlinou IV, č.p. 690, bydlení

              Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 1824

- pozemek p.č. 1354/7 - ostatní plocha, evidovaná výměra 101 m2, způsob využití - jiná plocha

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, KP Hradec Králové, pro obec a k.ú. Chlumec nad Cidlinou, na LV č. 2242.Odhad ceny předmětu E-aukce: 900.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 4241-598/2017 ze dne 8.6.2017.

Nejnižší podání: 900.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Aukční jistota: 100.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu aukce:


Veškeré podmínky a informace o E-aukci naleznete v E-vyhlášce.

Veškeré informace o používání aukčního systému naleznete ve VOP.

Nyní můžete činit svá podání!