Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Byt Králíky, k.ú. Horní Lipka, okres Ústí nad Orlicí 20200151DD

Bytová jednotka s dispozicí 3+1. Podlahová plocha činí 88,48 m2, včetně příslušenství 119,08 m2.
 

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211125696/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
810.000 Kč
Vyvolávací cena
600.000 Kč
Dražební jistota
150.000 Kč
Datum a čas ukončení
22.10.2020 v 11:36:53
Odhadní cena
950.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
7.10.2020 ve 14:00
14.10.2020 ve 14:00
Místo konání prohlídky
Horní Lipka 9, Králíky

Lokalita

Horní Lipka 9, Králíky

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
22.10.2020 11:36:53.50licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 810.000 Kč pro účastníka dražby 48108288
22.10.2020 11:36:03.52licitátor
Podání ve výši 810.000 Kč učiněné účastníkem dražby 48108288 POTŘETÍ!
22.10.2020 11:35:03.52licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 48108288, udělím mu příklep.
22.10.2020 11:34:03.52licitátor
Podání ve výši 810.000 Kč učiněné účastníkem dražby 48108288 PODRUHÉ!
22.10.2020 11:33:03.52licitátor
Podání ve výši 810.000 Kč učiněné účastníkem dražby 48108288 POPRVÉ!
22.10.2020 10:31:09.22licitátor
Na základě skutečnosti o omezeném přístupu k elektronickému dražebnímu systému prodlužuji dražbu o 65 minut a po tuto dobu je možno činit podání.
22.10.2020 10:31:03.52licitátor
Podání ve výši 810.000 Kč učiněné účastníkem dražby 48108288 POTŘETÍ!
22.10.2020 10:30:03.52licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 48108288, udělím mu příklep.
22.10.2020 10:29:03.52licitátor
Podání ve výši 810.000 Kč učiněné účastníkem dražby 48108288 PODRUHÉ!
22.10.2020 10:28:03.52licitátor
Podání ve výši 810.000 Kč učiněné účastníkem dražby 48108288 POPRVÉ!
22.10.2020 10:26:03.52Účastník 48108288 učinil podání 810.000 Kč
22.10.2020 10:25:48.72Účastník 326784 učinil podání 800.000 Kč
22.10.2020 10:25:02.48Účastník 48108288 učinil podání 780.000 Kč
22.10.2020 10:24:43.75Účastník 326784 učinil podání 770.000 Kč
22.10.2020 10:23:26.44Účastník 48108288 učinil podání 750.000 Kč
22.10.2020 10:23:12.45Účastník 326784 učinil podání 730.000 Kč
22.10.2020 10:22:43.37Účastník 48108288 učinil podání 720.000 Kč
22.10.2020 10:22:27.50Účastník 326784 učinil podání 710.000 Kč
22.10.2020 10:22:05.98Účastník 48108288 učinil podání 700.000 Kč
22.10.2020 10:21:51.89Účastník 326784 učinil podání 680.000 Kč
22.10.2020 10:21:36.93Účastník 48108288 učinil podání 670.000 Kč
22.10.2020 10:20:29.74Účastník 326784 učinil podání 660.000 Kč
22.10.2020 10:19:50.29Účastník 48108288 učinil podání 650.000 Kč
22.10.2020 10:19:29.11Účastník 326784 učinil podání 630.000 Kč
22.10.2020 10:19:18.98Účastník 48108288 učinil podání 620.000 Kč
22.10.2020 10:13:32.41Účastník 326784 učinil podání 610.000 Kč
22.10.2020 09:32:31.17Účastník 48108288 učinil podání 600.000 Kč
22.10.2020 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Byt Králíky, k.ú. Horní Lipka, okres Ústí nad Orlicí, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
1)ET NEXUM v.o.s. 2)Zrůstek a partneři v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 22.10.2020 09:30
Ukončení: 22.10.2020 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je:

  • spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ na nemovitých věcech dlužníka Miloše Svatoně z insolvenčního řízení:

- jednotka č. 9/4 - způsob využití - byt, typ jednotky - byt.z. - podíl na společných částech domu a pozemku 258/1000

Vymezeno v:

              Budova: Horní Lipka, č.p. 9, bydlení, LV 350

                              na parcele: St. 57, LV 350

              Parcela: St. 57 - zastavěná plocha a nádvoří

a

  • spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ na nemovitých věcech dlužníka Martiny Svatoňové z insolvenčního řízení:

- jednotka č. 9/4 - způsob využití - byt, typ jednotky - byt.z. - podíl na společných částech domu a pozemku 258/1000

Vymezeno v:

              Budova: Horní Lipka, č.p. 9, bydlení, LV 350

                              na parcele: St. 57, LV 350

              Parcela: St. 57 - zastavěná plocha a nádvoří

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, pro obec Králíky a k.ú. Horní Lipka, na LV č. 364 (byt) a č. 350 (pozemek s budovou).Odhad ceny předmětu dražby: 950.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 10648-426/202 ze dne 21.2.2020.

Nejnižší podání: 600.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 150.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby  je v současné době  užíván Milošem Svatoněm.

- na předmět dražby není uzavřena nájemní smlouva.

- předmět dražby není pojištěn.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!