Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Hotel Hoffmann Kladno 20160561DD

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4200461563/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
16.200.000 Kč
Vyvolávací cena
13.000.000 Kč
Dražební jistota
1.800.000 Kč
Datum a čas ukončení
19.10.2016 v 10:57:18
Odhadní cena
17.495.806 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
23.9.2016 v 10:00
12.10.2016 v 10:00
Místo konání prohlídky
Příční 1533, Kladno

Lokalita

Příční 1533, Kladno

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
19.10.2016 10:57:18.99licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 16.200.000 Kč pro účastníka dražby 8129193
19.10.2016 10:56:06.40licitátor
Podání ve výši 16.200.000 Kč učiněné účastníkem dražby 8129193 POTŘETÍ!
19.10.2016 10:55:06.40licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 8129193, udělím mu příklep.
19.10.2016 10:54:06.40licitátor
Podání ve výši 16.200.000 Kč učiněné účastníkem dražby 8129193 PODRUHÉ!
19.10.2016 10:53:06.40licitátor
Podání ve výši 16.200.000 Kč učiněné účastníkem dražby 8129193 POPRVÉ!
19.10.2016 10:51:06.40Účastník 8129193 učinil podání 16.200.000 Kč
19.10.2016 10:49:52.67Účastník 8290578 učinil podání 16.100.000 Kč
19.10.2016 10:48:34.71Účastník 8129193 učinil podání 16.000.000 Kč
19.10.2016 10:46:38.52Účastník 8290578 učinil podání 15.800.000 Kč
19.10.2016 10:44:48.97Účastník 8129193 učinil podání 15.700.000 Kč
19.10.2016 10:44:12.77Účastník 8290578 učinil podání 15.600.000 Kč
19.10.2016 10:43:00.53Účastník 8129193 učinil podání 15.500.000 Kč
19.10.2016 10:42:04.50Účastník 8290578 učinil podání 15.400.000 Kč
19.10.2016 10:41:17.97Účastník 8129193 učinil podání 15.300.000 Kč
19.10.2016 10:41:00.55Účastník 8290578 učinil podání 15.200.000 Kč
19.10.2016 10:39:44.19Účastník 8129193 učinil podání 15.100.000 Kč
19.10.2016 10:38:27.94Účastník 8290578 učinil podání 15.000.000 Kč
19.10.2016 10:37:35.87Účastník 8129193 učinil podání 14.900.000 Kč
19.10.2016 10:37:19.40Účastník 8290578 učinil podání 14.800.000 Kč
19.10.2016 10:36:51.23Účastník 8129193 učinil podání 14.700.000 Kč
19.10.2016 10:36:18.81Účastník 8290578 učinil podání 14.600.000 Kč
19.10.2016 10:35:47.61Účastník 8129193 učinil podání 14.550.000 Kč
19.10.2016 10:35:28.52Účastník 8290578 učinil podání 14.500.000 Kč
19.10.2016 10:35:11.06Účastník 8129193 učinil podání 14.450.000 Kč
19.10.2016 10:34:52.78Účastník 8290578 učinil podání 14.400.000 Kč
19.10.2016 10:34:22.35Účastník 8129193 učinil podání 14.350.000 Kč
19.10.2016 10:34:01.22Účastník 8290578 učinil podání 14.300.000 Kč
19.10.2016 10:33:33.52Účastník 8129193 učinil podání 14.250.000 Kč
19.10.2016 10:33:11.15Účastník 8290578 učinil podání 14.200.000 Kč
19.10.2016 10:32:54.47Účastník 8129193 učinil podání 14.150.000 Kč
19.10.2016 10:32:23.08Účastník 8290578 učinil podání 14.100.000 Kč
19.10.2016 10:32:02.58Účastník 8129193 učinil podání 14.050.000 Kč
19.10.2016 10:31:00.47Účastník 8290578 učinil podání 14.000.000 Kč
19.10.2016 10:30:30.12Účastník 8129193 učinil podání 13.950.000 Kč
19.10.2016 10:29:40.06Účastník 8290578 učinil podání 13.900.000 Kč
19.10.2016 10:28:24.71Účastník 8129193 učinil podání 13.850.000 Kč
19.10.2016 10:28:19.49licitátor
Podání ve výši 13.800.000 Kč učiněné účastníkem dražby 8290578 POPRVÉ!
19.10.2016 10:26:19.49Účastník 8290578 učinil podání 13.800.000 Kč
19.10.2016 10:25:08.73Účastník 8129193 učinil podání 13.750.000 Kč
19.10.2016 10:21:06.63Účastník 8290578 učinil podání 13.700.000 Kč
19.10.2016 10:20:10.86Účastník 8129193 učinil podání 13.650.000 Kč
19.10.2016 10:11:10.42Účastník 8290578 učinil podání 13.600.000 Kč
19.10.2016 10:10:18.13Účastník 8129193 učinil podání 13.550.000 Kč
19.10.2016 10:09:59.60Účastník 8290578 učinil podání 13.500.000 Kč
19.10.2016 10:09:29.33Účastník 8129193 učinil podání 13.350.000 Kč
19.10.2016 10:09:09.94Účastník 8290578 učinil podání 13.300.000 Kč
19.10.2016 10:08:36.22Účastník 8129193 učinil podání 13.250.000 Kč
19.10.2016 10:08:12.32Účastník 8290578 učinil podání 13.200.000 Kč
19.10.2016 09:40:47.33Účastník 8129193 učinil podání 13.100.000 Kč
19.10.2016 09:39:42.62Účastník 8290578 učinil podání 13.050.000 Kč
19.10.2016 09:01:15.21Účastník 8129193 učinil podání 13.000.000 Kč
19.10.2016 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Hotel Hoffmann Kladno, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn.B 4298

Navrhovatel:
Ing. David Jánošík

Termín dražby:
Zahájení: 19.10.2016 09:00
Ukončení: 19.10.2016 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor nemovitých a movitých věcí:

Soubor věcí nemovitých tvoří: 

- pozemek p.č. 5706 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 739 m2, způsob ochrany - nemovitá kulturní památka

             Součástí je stavba: Kladno, č.p. 1533, rod.dům

            Stavba stojí na pozemku p.č.: 5706

- pozemek p.č. 5707 - ostatní plocha, evidovaná výměra 546 m2, způsob využítí - zeleň, způsob ochrany - nemovitá kulturní památka

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Kladno, pro obec a k.ú. Kladno, na LV č. 13993.

Soubor movitých věcí tvoří zařízení a vybavení budovy, která je předmětem této dražby. Podrobný soupis movitých věcí je uveden v posudku č. 202-06/16 znalce Stanislava Turke ze dne 15.3.2016.Odhad ceny předmětu dražby: 17.495.806,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Petrem Brodským, znalecký posudek číslo 053-2015/3564 ze dne 11.9.2016.

Nejnižší podání: 13.000.000,- Kč
Minimální příhoz: 50.000,- Kč
Dražební jistota: 1.800.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Předmět dražby je v současné době užíván.

Na předmětu dražby je uzavřena nájemní smlouva s nájemcem Innovative Partners s.r.o., IČ: 01619331, nájemné ve výši 60.000,- Kč měsíčně, výpovědní lhůta 2 měsíce.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!